Äspet

Skäggmes - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.

Skäggmes. Foto: Per Blomberg/skånska bilder.

Äspet är ett lättillgängligt, tätortsnära naturområde med något för de flesta: rik fågelskådning, vandring och fantastiskt sandstrand.

Söder om åmynningen i Åhus ligger naturreservatet Äspet, som är väl värd besök året om. För fågelskådaren, inte minst, men i och kring området är det strövvänligt med flera stigar och stranden är särskilt populär sommartid för bad. Området består av skog i väster och öppna laguner och vassområden i öster ut mot sandstranden.

Bland de häckande fåglarna märks inte minst småtärna och skärfläcka, den senare en spektakulär art tecknad i svartvitt och med lång, uppåtböjd näbb. På hösten passerar fågelsträck förbi, inte sällan i stora skaror, då många arter föredrar att följa kusten och undvika havet så långt möjligt. Lagunen och stranden lockar å andra sidan rastande sjöfåglar året om. Många vadare av olika slag kan ses här, vissa år till och med enstaka som övervintrar. Tärnor, änder och måsar ses ofta i stora antal. I vassarna hörs och med lite tur ses den lite udda skäggmesen. Genom åren har många ovanliga och till och med mycket ovanliga fåglar setts vid Äspet.

Besökstips
Flera stigar löper runt området och det går också fint att vandra längs stranden. Notera dock att ett område under delar av året har beträdnadsförbud. Två fågeltorn finns med överblick över både lagunen och stranden. För den hungrige finns det gott om lunch- och middagsalternativ inne i Åhus, och glass bör man förstås passa på att testa här.

Vid den södra parkeringen finns ett utemuseum med information om områdets historia med mera.

Vägbeskrivning
Vägskyltar visar vägen men området nås också enkelt med cykel och till fots från Åhus där även bussförbindelser finns. Två parkeringar finns, en i den nordvästra delen och en i den sydvästra.

Observera…
Delar av området är naturreservat och en del lokala föreskrifter kan gälla. Se skyltarna eller länsstyrelsens hemsida. Mellan 15 mars och 30 september råder beträdnadsförbud för ett område i den norra delen. Från fågeltornen har man uppsikt över även denna del.

Läs mer
Länsstyrelsen
Vattenriket

Smalnäbbad simsnäppa är en av många ovanligare fågelarter som man har stor chans att se vid Äspet. Foto: Magnus Billqvist.