Inventera trollsländor

Vi driver tillsammans med några andra ett projekt som syftar till att under perioden 2009-2014 inventera Skånes trollsländor. Hjälp oss inventera där så ej skett och lägg in inventeringsdata i Artportalen. Se mer om inventeringsrutorna här. Kontakta Magnus Billqvist om du är intresserad av detta.