Rädda bina

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerare. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid. För att uppmärksamma de vilda binas utsatthet lanserar nu Naturskyddsföreningen www.räddabina.nu. Vi samarbetar med forskare på Ekologihuset i Lund, som vill veta mer om hur man bäst kan gynna pollinatörer. På webbplatsen kan man rapportera in tre konkreta åtgärder.

1. Gör om minst en kvadratmeter av din gräsmatta till en äng

2. Plantera bivänliga blommor i din rabatt eller på din balkong

3. Sätt upp ett vildbihotell eller skapa en sandbädd åt vilda bin

Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Du får även en en fröpåse med ängsfröer som tack för att du rapporterat in en räddningsinsats — så långt lagret räcker.

Tillsammans kan vi rädda bina! >>Läs ner och rapportera in din räddningsinsats här