Känsliga områden på Måkläppen får besöksförbud året om

Foto: Lars-Göran Lillvik

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om beträdnadsförbud för två områden inom naturreservatet Måkläppen. Förbudet införs för att skydda sälarna från störningar från reservatets besökare. Det nya beslutet gäller från 1 november. De områden som har beträdnadsförbud hela året kommer att anvisas i fält.

Måkläppen får bara besökas vintertid

Måkläppen är en sandrevel längst ut på Falsterbohalvön. Det är ett populärt besöksmål, mycket tack vare knubbsälarna och gråsälarna som lever här. Eftersom sälarna är mycket känsliga för störning är det bara tillåtet att besöka Måkläppen mellan november och januari. Då har sälarna inga ungar.

Två områden får besöksförbud året runt

Nytt för i år är att två områden inom reservatet får permanent beträdnadsförbud. Det beror på att sälarna, som uppehåller sig här på vintern, behöver ostörda viloplatser. De skräms lätt bort av närgångna besökare, så tänk på att hålla avstånd till de skygga djuren. Det nya beslutet gäller från 1 november. De områden som har beträdnadsförbud hela året kommer att anvisas i fält.

Aldrig tillåtet att ta med hund

Sälarnas behov av lugn och vila på stranden är även en viktig anledning till att det aldrig är tillåtet att ha med hund till Måkläppen. En annan orsak är att hundarna inte ska sprida sjukdomar till sälarna.

Läs mer om Måkläppen inför ditt besök här

Läs mer om det nya beslutet på Länsstyrelsen hemsida

Här kan du också se sälar

För sälintresserande finns alternativ till Måkläppen: Ta dig till Hallands Väderö och upplev kanske Sveriges största sälkoloni under din höstutflykt. Då får du chansen att får se, uppleva och uppskatta knubbsälen i dess naturliga miljö. Du har även möjlighet att få se sälar utmed Bjärekusten. Där kan man ofta se säl i Vistorps hamn eller i Norrebrohamn och i naturreservatet Domsten-Viken, där håller de ofta till på grundet strax utanför stranden.