Bryt bilberoendet!

Bryt bilberoendet

Parkeringar, avgaser och buller. Eller mysiga torg, gröna parker och plats för gång och cykel. Vad väljer du?

Sedan 50-talet har vi låtit bilen ta större och större plats i våra städer. Påfarter, avfarter, genomfarter och förbifarter. Resultatet är ökade utsläpp, sämre hälsa och en tråkigare stad.

Nu får det vara nog!
Nu kräver vi att Sveriges kommuner sätter människan före bilen:

  • Bättre tillgång till buss, spårvagn, pendeltåg och tunnelbana.
  • Fler och bättre gång- och cykelvägar.
  • Fler levande torg och gågator istället för bilförvaring.
  • Säkrare skolväg för barnen.

Var med och visa att vi är många som vill ha grönare och mänskligare städer:

För dig som vill göra mer:

Bryt bilberoendet – mejla din kommun!

Skriv ett medborgarförslag till din kommun