Skånsk Naturfotofestival är tillbaka

Pressmeddelande 2014‐01‐20 Skånsk Naturfotofestival är åter tillbaka i Hässleholm Kulturhus Efter ett års uppehåll är Skånsk Naturfotofestival tillbaka i Hässleholm Kulturhus, lagom till att Hässleholm stad fyller 100 år. Vi är en del av stadens jubileumsfirande. Lördagen den 15 mars arrangeras Skånsk Naturfotofestival för sjunde gången. Från morgon till kväll fylls Kulturhuset i centrala Hässleholm […]

Läs mer

Du är inbjuden för att påverka Naturskyddsföreningens verksamhet!

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar är varmt välkomna till något av de fyra rådslagen om föreningens framtid. Vi kommer tillsammans att diskutera vad föreningen bör arbeta med de kommande fyra åren. Resultatet kommer att vara rådgivande för riksstyrelsen när de skriver sin proposition till riksstämman 2014 om verksamhetsriktlinjerna för Naturskyddsföreningen 2015 – 2018. Av de fyra återstår […]

Läs mer

Ta med din klass till Hörjelgården

I östra delen av Sjöbo kommun ligger Hörjelgården. Den tillhör Naturskyddsföreningen sedan 1970-talet. Här ordnas sedan länge regelbundet lägerskolor, kurser, fortbildning och forskning i anslutning till det gamla kulturlandskapet. Markerna som omger den kringbyggda korsvirkesgården ger en bild av hur ett skånskt 1700- och 1800-talslandskap såg ut – med inägornas ängar och åkrar och de […]

Läs mer

Presentationer från Biologisk Mångfald i Skåne 2013

Nu kan alla ta del av presentationerna från konferensen i Höllviken. Presentationerna ligger som pdf-filer. För att läsa dem krävs Acrobat Reader, ett gratisprogram du kan hitta exempelvis här. Pass 1. Skånska vatten – Ivan Olsson: Målarmusslans återkomst. – Richard Ottvall: Katastrof i Östersjön? – Per Olsson: Skånska ålgräsängar, artrika ängar på havets botten (kommer). […]

Läs mer

Göinge naturfestival

25/1-2014 i Hässleholms församlingshem. Gratis inträde, gratis kaffe! Under dagen samlar vi in pengar till Naturskyddsföreningens projekt ”Rädda bina”. Kom och upplev naturen och träffa andra naturintresserade. Alla är hjärtligt välkomna. Alla inblandade ställer upp helt ideellt och vi hoppas samla in 10 000 kr! Under dagen blir det försäljning av böcker, honung och fågelholkar. […]

Läs mer