Energifallets högstadiespecial – hållbar utveckling med studiebesök!


Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök på ett Ikea-varuhus. Instresseanmäl din skola inför 2017 eller 2018! Senast 20 januari vill vi ha in anmälan från skolor som vill delta våren 2017.

”Det är jättebra att det är seriöst och genomtänkt från Naturskyddsföreningens sida. Det märks att även IKEA har lagt mycket jobb på detta. Det är en seriös satsning, som dessutom är gratis! Jag hoppas verkligen att det fortsätter.”
– Håkan Arvidsson, NO-lärare på Hasslarödsskolan i Osby.

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Energifallets högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr 11.

Vi välkomnar i första hand åk 8-9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats i projektet kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök.

Vi tar emot intresseanmälningar för skolor som vill delta 2017 och/eller 2018. För skolor som vill vara med våren 2017 är sista anmälningsdatum 20 januari.

Intresseanmäl din skola här!