Hur många kan cykla till jobbet i Skåne?

Just nu är det ett perfekt läge att prova på nya resvanor i och med att E6:an vid trafikplats Alnarp är avstängd. Visste du att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till arbetet på UNDER 30 MINUTER! Och med en kombinationsresa bestående av cykel, kollektivtrafik och gång når hela 80% av befolkningen sin arbetsplats på en timme.*

Att cykla är hetare än någonsin! Det är ett konkret sätt att bidra till att minska buller, avgaser och växthusgasutsläpp. Den som cyklar bidrar också till säkrare vägar för alla och skapar mindre köer för de fordon som verkligen behövs, som bussar, ambulanser och brandbilar.

Det finns få saker som har så fantastiskt många fördelar som cykeln. Här har vi samlat några:

  1. MILJÖVÄNLIGT Du bidrar bl a till att minska buller, avgaser och växthusgasutsläpp!
  2. HÄLSOSAMT Ett hälsosammare och roligare sätt att transportera sig på än cykel är svårt att hitta.
  3. SÄKRARE RESVÄGAR Vägen till skola, jobb och fritidsaktiviteter m.m. blir tryggare och säkrare. Ju fler föräldrar som skjutsar sina barn med bil och släpper av dem direkt utanför skolan, ju större är risken för tillbud eller olyckor.
  4. BILLIGT Ett billigare alternativ till både bil och kollektvitrafik.
  5. AVKOPPLANDE Istället för att sitta fast i tråkiga bilköer är det bara att cykla och njuta!
*Utifrån en totalundersökning baserad på den sysselsatta befolkningen i Skåne har Region Skåne undersökt tillgängligheten för varje individ till sin arbetsplats med olika färdmedel. Läs mer