Fler sköna Natursnoksledare sökes!

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska bota naturbristen i samhället och för att lära känna och förstå mer om naturen. Se mer här!

Läs mer

Rädda en groda idag!

Var med och rädda grodor, paddor och salamandrar! Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. Nu på våren lever de extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar, från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig. […]

Läs mer

Kom på riksstämman som ombud!

Det vore roligt om så många kretsar, länsförbund och nätverk som möjligt var representerade på Riksstämman! Det är ett sätt att stärka föreningsdemokratin och ger dessutom härliga chanser till nätverkande landet över. Men vad gör en egentligen på stämman som ombud? Hur funkar det? Har du varit ombud på en riksstämma, kan du hjälpa en […]

Läs mer

Naturguidningar i Skåne 2014

Länsstyrelsen i Skåne sammanställer sedan några år en mängd arrangemang kopplade till guidningar el motsv i skånsk natur. Sammanställningen för perioden april-september har nu kommit, och det utgör som vanligt ett veritabelt smörgåsbord! Foldern finns tryckt och i en webbversion, som du hittar här.

Läs mer