Utflyktstips: Skånes stränder

Sandhammaren

Sandhammaren.

Passa på att besöka Skånes vackra stränder nu på våren innan de fylls av badgäster. Njut av utsikten över havet under en picknick eller promenerad längs med stranden. Att Skåne har några av Sveriges vackraste stränder råder det knappast någon tvekan om. Längs med kusten från Båstad i norr till Åhus på östkusten hittar du långa sandstränder och små badvikar. Här har vi listat 5 härliga stränder i Skåne:

1. SANDHAMMAREN / YSTAD
På få om ens någon annan plats i Skåne kan man uppleva lika vidsträckta stränder med öppet dynlandskap som här. Sandstränderna vid Sandhammaren sträcker sig flera kilometer runt Skånes sydöstra hörn och har gång efter annan blivit framröstade som Sveriges vackraste. En solig dag bjuder den vita sanden och det blågröna havet på en nästintill tropisk färgskala. Den sandiga kusten i sydöstra Skåne bjuder på en särpräglad natur med stora sanddyner både öppna och skogsklädda med tall och ek. Sandhammaren tranden är väldigt populär så det kan bli trångt på sommaren och under varma vårdagar. Innanför stranden i Hagestad ligger öppna dynområden, ljung- och gräshedar, skogar och kärrmarker. De högsta dynerna finner man längs stranden öster om Tyge å som rinner genom reservatet. Stora delar av området är täckta av planterad tallskog som blandats upp med ek, björk och andra lövträd. Tänk på att delar av området är naturreservat, se mer om det här

2. RYDEBÄCK STRAND / HELSINGBORG
Strax söder om Helsingborg finns en flera hundra meter lång mjuk sandremsa. Ovanför stranden finns en stor äng och 100 meter söderut från Rya golfbanas finns en hundbadplats. Havet är lagom långgrunt för mindre barn, medan vuxna och större barn kan bada i djupare vatten via en 190 meter lång brygga. Den har också en handikappanpassad ramp.

3. STORA HULTS STRAND / BÅSTAD
Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommaren. Det är en långgrund barnvänlig strand i ett naturskyddsområde. Stranden är ca 900 meter lång och 15-20 meter bred med enstaka stensamlingar nedanför en 50-100 meter bred gräshed. Norr om stranden ligger Lerviks småbåtshamn och söder om stranden ligger Vejbystrand. Hela stranden ligger inom Stora Hults naturreservat. De gamla betesmarkerna och sandstranden har en artrik flora och ett rikt fågelliv. Stora Hults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun.

4. KULLENS HAVSBAD / HÖGANÄS
Strax norr om Höganäs ligger naturreservatet Kullens havsbad. Området ligger längs havet och har en udde som sticker ut i havet. Här samlas många fåglar och udden har beträdnadsförbud delar av året. Området är en populär badplats sommartid.

5. ÄSPET / ÅHUS
Äspet är ett lättillgängligt, tätortsnära naturområde med något för de flesta: rik fågelskådning, vandring och fantastiskt sandstrand. Söder om åmynningen i Åhus ligger naturreservatet Äspet, som är väl värd besök året om. För fågelskådaren, inte minst, men i och kring området är det strövvänligt med flera stigar och stranden är särskilt populär sommartid för bad. Området består av skog i väster och öppna laguner och vassområden i öster ut mot sandstranden. >> Läs mer om Äspet

OM STRANDSKYDDET
Stränderna är värdefulla och till för alla. Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar, värna den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten. Tack vare strandskyddet har stränderna i Sverige varit skyddade i nästan 70 år. Det är just strandskyddet som förhindrar bebyggelse på de hundra meter som är närmast vattnet – miljöer som ofta är en förutsättning för att bevara våra stränder vackra, levande och tillgängliga för alla. Men de senaste åren har regelverket luckrats upp, trots att det finns goda skäl att bevara och till och med förstärka strandskyddet. Om strandskyddet försvinner kan vi aldrig få tillbaka de orörda stränderna vi har idag. I den här texten listar vi några av skälen till varför levande och skyddade stränder är så viktigt. >> 3 skäl till att bevara våra stränder