Maglöeken

Namn: Maglöeken
Kommun: Hässleholm (Karta och koordinater)
Omkrets: 745 cm (2014)

Maglöeken

Fotograf: Ingrid Camper

Maglö ekar är ett litet naturreservat strax norr om Maglö herrgård. Reservatet ligger precis intill vägen och består av en ekhage med flera jätteekar. Den största, Maglöeken, står precis intill vägen. Två andra ekar har omkretsar över fem meter, och flera är inte långt därifrån.

Maglöeken har växt en hel del på sistone, år 1954 mättes omkretsen till 646 cm. Alltså har trädet växt en meter på 60 år, vilket är riktigt ordentligt. De stora fina ekarna är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, och utgör livsmiljö för mängder av insekter, lavar och fåglar.

Även om trädet är väldigt lätt att hitta och komma åt, finns inga parkeringsplatser i närheten. Däremot finns många små grusvägar intill där man kan ställa sig invid kanten.

Maglöeken-Ingrid

Fotograf: Magnus Billqvist

Maglo-gard-ek-646-1954-Weimarck

Maglöeken 1954. Fotograf Henning Weimarck

144-Magleekar-PB-2003

Fotograf: Per Blomberg

Klicka för att läsa om fler träd på topplistan.
1. Tusenårseken
2. Vegeholmseken
3. Esperödseken
4. Eken vid Röstånga-Skäralid
5. Snapphaneeken
6. Maglöeken
7. Jeppatorpseken
8. Eken i Lillasäte
9. Asken vid Visseltofta
10. Svedalaeken

Tillbaka till huvudmenyn