Snapphaneeken

Namn: Snapphaneeken vid Vanås (Wanås)
Kommun: Östra Göinge (Karta och koordinater)
Omkrets: 760 cm (2014)

Snapphane2-2003-PB

Fotograf: Per Blomberg

Eken, som är en av många som kallas Snapphaneeken, står 400 meter sydost om Vanås slott. Sägnen berättar att under 1660-talet fanns snapphanar i bygden och de brukade mötas vid eken som redan då skilde ut sig på grund av sin storlek. Det berättas att några av dem slutade sina dagar hängda i trädet, men om detta finns inga skriftliga källor. Det finns många andra träd i Skåne som kallas för just Snapphaneeken men detta är den största av de som fortfarande står kvar.

Trädet är till viss del ihåligt och fullt med mulm, så naturvärdena är höga. En hel del rödlistade och sällsynta lavar och skalbaggar har hittats i trädet, och de många håligheterna är till stor glädje för fåglar och fladdermöss.

Vanås är idag en stor konstpark med inträde, där konstverken är placerade i skogen. Det finns kartor och leder att följa, och området har öppet året om.

Vanås

Fotograf: Magnus Billqvist

Klicka för att läsa om fler träd på topplistan.
1. Tusenårseken
2. Vegeholmseken
3. Esperödseken
4. Eken vid Röstånga-Skäralid
5. Snapphaneeken
6. Maglöeken
7. Jeppatorpseken
8. Eken i Lillasäte
9. Asken vid Visseltofta
10. Svedalaeken

Tillbaka till huvudmenyn

Wanås gods & konst