Höststämning på Hörjelgården

Hörjelgården är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du besöka en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken. Du kan också besöka vår lägerskola, delta i de kurser som vi ordnar tillsammans med Länsstyrelsen eller ta del av programutbudet för medlemmar och allmänhet. Kanske känner du mest för att ta en promenad på egen hand. Det finns en folder som berättar om de marker du vandrar genom och en naturstig att följa. Året runt!

Natur- och kulturmiljövård 2016 (program för aktiviteter)

Listor över arter observerade på Hörjelgårdens marker är uppdaterade (2016-01-07).

Klicka här för senaste nyhetsbrevet till skolorna.  Ny naturpedagog/ projektledare är Emma Christensen. Se under Kontakta oss.

Under 2014 firade vi att det är 200 år sedan gården i samband med enskiftet flyttades österut till nuvarande plats, från Hörjels by! För dig som missade själva jubileumsdagen, finns en jubileumsskrift – Klicka här för mer information om den.