Invasiva främmande arter

Parkslide

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Den stora majoriteten av främmande arter ställer inte till några bekymmer och har kommit hit på naturlig väg. Invasiva främmande arter däremot, är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada av olika slag. Dessa arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan i många fall orsaka stor ekonomisk skada på exempelvis byggnader, trädgårdar och fiskebestånd.

Utan naturliga fiender kan de konkurrera ut naturligt förekommande arter, förändra hela ekosystem och bära på sjukdomar som de själva är resistenta mot men förödande för närbesläktade arter.

Vad ska jag tänka på?

1. Skaffa inte någon av dessa arter.
Byt eller köp inte till dig dem, plantera dem inte i din trädgård, sätt inte dem i dina akvarium eller trädgårdsdamm o dyl.

2. Om du redan har dem, sprid dem inte.
Släng inte ut dem i naturen eller ens på tippen. Har du akvatiska växter så häll inte ut dem. Läs nedan om respektive art och hur du kan bekämpa dem.

3. Ignorera inte problemen som invasiva främmande arter kan orsaka.
Bara för att du inte har någon av dem på din tomt idag, så kanske din granne har, och om ingen bekämpning sker så har du den snart hos dig också. Har du en eller flera invasiva arter i små bestånd och tycker de är vackra som de är, så tänk om: de kallas invasiva av en anledning. Ta bort dem och ersätt med något lika fint men som inte utgör hot mot din trädgård, vår inhemska fauna, flora och infrastruktur. Även dina få plantor kan spridas naturligt genom frön och rotskott eller att dessa förs med redskap eller fastnar under skor.

Här hittar du information om invasiva arter som påträffats i Skåne:

Läs mer om invasiva arter i Skåne