Invasiva främmande arter i Skåne

Den stora majoriteten av främmande arter ställer inte till några bekymmer och har kommit hit på naturlig väg. Invasiva främmande arter däremot, är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada av olika slag. Dessa arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan i många fall orsaka stor ekonomisk skada på exempelvis byggnader, trädgårdar och fiskebestånd. Utan naturliga fiender kan de konkurrera ut naturligt förekommande arter, förändra hela ekosystem och bära på sjukdomar som de själva är resistenta mot men förödande för närbesläktade arter.

Här hittar du information om främmande invasiva arter som påträffats i Skåne: